CONEIX-NOS

El Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal (CIDSAV) és un centre de recerca de la Universitat de Girona situat al Parc Científic i Tecnològic de la pròpia Universitat. El seu principal objectiu és dur a terme recerca, serveis, transferència, formació i divulgació en el camp de la sanitat vegetal.

Els principals aspectes són l’assessorament sobre la qualitat fitosanitària del material vegetal comercialitzat per vivers i productors de llavors, diagnòstic de malalties i l’aplicació de mesures durant la producció, emmagatzematge i comercialització de productes vegetals

El CIDSAV vol posar en valor la innovació en el diagnòstic i el control de malalties al servei de la producció integrada. El centre disposa de les instal·lacions i els permisos oficials per treballar amb patògens vegetals considerats de quarantena (EPPO A2 list) i per a treballar amb plantes modificades genèticament.

ELS NOSTRES SERVEIS

Les instal·lacions del CIDSAV inclouen dos laboratoris de bioseguretat de nivell SL2 (criteris EPPO PM3 / 64 2006), un situat a l’hivernacle del Parc Científic i Tecnològic i l’altre ubicat a l’Institut de Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona, al Campus Montilivi. Un d’aquest hivernacles està autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, de la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, per a la investigació amb patògens de quarantena a la Unió Europea i amb organismes modificats genèticament. El CIDSAV té l’autorització específica per treballar amb Xylella fastidiosa, tant als laboratoris com a l’hivernacle de bioseguretat.

PROJECTES AMB EMPRESES

El CIDSAV ha aconseguit un equilibri entre els contractes privats amb la indústria i la recerca bàsica i aplicada. Un dels objectius de la nostra col·laboració amb el sector privat és que sigui un repte desafiador tecnològicament i relacionat amb el nostre àmbit d’interès. La nostra recompensa és l’aplicació de l’experiència i els coneixements adquirits dels projectes de recerca a la indústria de plaguicides, agricultors, cooperatives, vivers, etc…

Actualment, portem a terme convenis de col·laboració amb diverses empreses i administracions privades per donar resposta a problemàtiques del sector de la sanitat vegetal

PROJECTES PÚBLICS

El CIDSAV actualment desenvolupa projectes de recerca amb finançament públic obtinguts en convocatòries competitives. Aquests projectes s’agrupen en tres línies de recerca basades en: (1) l’estudi de l’eficàcia i l’impacte ambiental de productes bioplaguicides desenvolupats pel nostre grup contra malalties de la vid i del presseguer, (2) la patogenicitat d’aillats de X. fastidiosa,  i (3) el desenvolupament de mètodes de control amb pèptids antimicrobians i funcionals administrats per endoteràpia contra malalties causades per X. fastidosa (mort subita de l’olivera, malaltia de Pierce de la vid, leaf scorch dels Prunus) i Ca. Liberibacter spp. (citrus greening o Huanglongbing).

DIRECTOR

Dr. Emilio Montesinos Seguí

Emilio Montesinos és actualment catedràtic de Patologia Vegetal i Microbiologia a la Universitat de Girona (Espanya) (des de 1986),  investigador visitant a l’INRA (Angers, França) (1990) i Departament de Patologia Vegetal de la Cornell University (Ithaca, NY, EUA) (1994). La seva àrea d’investigació i desenvolupament se centra en la patologia vegetal (Epidemiologia i control biològic), en el camp dels bioplaguicides (microorganismes beneficiosos i pèptids inductors de defenses en les plantes i antimicrobians), per al control de bacteris de quarantena de plantes d’importància econòmica. És autor de 100 articles científics en revistes SCI (H-index 34) i editor/col·laborador en diversos llibres. Va contribuir al desenvolupament de nous bioplaguicides amb eficàcia provada enfront diverses malalties de les plantes causades per fongs i bacteris, i algunes d’elles estan en explotació. És inventor de diverses patents, i ha estat membre de panells d’especialistes al Ministeri d’Agricultura i del grup Plant Health de la European Food Safety Agency  (EFSA). Va ser president de la Sociedad Española de Fitopatología (2000-2004) de la que actualment és membre honorari. Va ser distingit amb la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya per la seva contribució científica a la Sanitat Vegetal (2012).

DARRERES NOTÍCIES

CONTACTE

DIRECTOR

EMILIO MONTESINOS SEGUÍ

Telèfon: 639 763 764
Correu: emilio.montesinos@udg.edu

RESPONSABLE DE SERVEIS

LAURA MONTESINOS BARREDA

Telèfon: 972 41 9648
Correu: laura.montesinos@udg.edu

RESPONSABLE DE PROJECTES

ESTHER BADOSA ROMAÑO

Telèfon: 972 41 8877
Correu: esther.badosa@udg.edu

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Jaume Casademont. Porta E, 4t

Pic de Peguera 15 (la Creueta)

17003 Girona

Telf. 639763764 – Telf. 972418476