Dra. Núria Daranas Boadella​​

Núria Daranas és investigadora postdoc en el grup CIDSAV de la Universitat de Girona. Enginyera Tècnica Agrícola en Indústries Agroalimentàries (2011), llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2013) i màster en Biotecnologia Alimentària (2014) per la Universitat de Girona.

Doctora en Tecnologia per la Universitat de Girona (2018). La seva tesi doctoral té per títol: Biological control of quarantine bacterial plant diseases with Lactobacillus plantarum strains. Improvement of fitness and monitoring. Va realitzar una estada de recerca pre-doctoral en el Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari de la Università di Bologna durant 2 mesos.

La seva àrea de recerca s’inclou en l’àmbit de la patologia vegetal, concretament en el desenvolupament de bioplaguicides microbians pel control biològic de bacteris i fongs patògens de plantes de gran impacte econòmic.

Participa en tasques de recerca en projectes públics competitius, tant a nivell europeu com nacional, i en transferència mitjançant col·laboracions i convenis amb empreses.