Els nostres clients

Les capacitats  tecnològiques del CIDSAV es  proporcionen  a:
  • Empreses productores de fitosanitaris
  • Vivers i empreses productores de llavors
  • Sectors de la fruita, les hortalisses, l’oli d’oliva i dels fruits secs
  • Institucions, organismes públics i centres de recerca
  • Biotecnologia i ciències de la salut
  • Diagnòstic de malalties vegetals
  • Eficàcia de productes fitosanitaris
  • Desenvolupament de  biopesticides
  • Assessorament en programes de producció integrada