Dra. Gemma Roselló Prados

Gemma  Roselló és investigadora del CIDSAV i la seva experiència es centra en el camp de la Patología vegetal. Biotecnòloga de formació (UAB, 2008), va començar la seva experiència investigadora al Departament de Genètica Vegetal de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), on va realitzar les pràctiques de la carrera. Posteriorment, es va incorporar al grup de Patologia Vegetal de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) de la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques del Màster de Biotecnologia Alimentària (2009) i  la posterior realització de la seva tesis doctoral sobre la recerca d’agents de control biològic per al control de bacteris fitopatògens de quarentena, la qual va culminar amb l’obtenció del títol de Doctora per la Universitat de Girona (2016).

Per a obtenir una visió més àmplia de la Sanitat Vegetal i adquirir nous coneixements sobre fongs i plagues fitopatògenes, va cursar el Màster en Sanitat Vegetal de la Universitat Politècnica de València (2015) aportant-li una visió més agronòmica a la seva formació. Al llarg de la seva carrera investigadora ha adquirit notables destresses en microbiologia, sobretot en la realització d’assajos d’activitat antimicrobiana in vitro i assajos d’eficàcia ex vivo i en planta tant de fongs com de bacteris, inclosos patògens de quarentena. A més, també té una àmplia experiència en tècniques de biologia molecular emprades per a la identificació, detecció i quantificació de microorganismes fitopatogens. A part d’estar involucrada en la recerca del CIDSAV, tant en serveis com en projectes, actualment és la reponsable de l’hivernacle del CIDSAV i la coordinadora en bioseguretat de les instal·lacions autoritzades que disposa el CIDSAV per a treballar amb patògens de quarentena de plantes de gran interès econòmic.