Dra. Anna Bonaterra Carreras

Anna Bonaterra és actualment professora titular del àrea de Producció Vegetal del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona (UdG). La seva àrea d’investigació se centra en la Patologia Vegetal, especialment en la minimització de l’ús de plaguicides i el maneig integrat de malalties bacterianes. Va defensar la tesi doctoral el 1997 i va complementar la seva formació en diverses estades en centres de recerca relacionats amb la Patologia Vegetal (IVIA de València, INRA d’Angers i CRIOF de la Universitat de Bologna, i amb la Biotecnologia Microbiana (Dep. Enginyeria Química de la UAB). És investigadora del grup de Patologia Vegetal-CIDSAV de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària de la UdG, membre del grup de recerca consolidat (2017SGR00784) reconegut per la Generalitat de Catalunya. La seva recerca actual se centra en l’obtenció, caracterització i millora de microorganismes per a la seva utilització com a bioplaguicides en el control de les malalties bacterianes de les plantes. Concretament, en l’obtenció de soques productores de pèptids bioactius. És coautora de 30 articles científics en revistes referides en el SCI, així com de diversos articles de divulgació i capítols de llibres. És inventora de 2 patents en el camp de bioplaguicides microbians.