Josep Pereda

Sr. Josep Pereda

És capatàs agrícola en l’especialitat de Cap d’Explotació (1976) i des de la creació de la Universitat de Girona en 1992 és tècnic de laboratori adscrit a el Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària (EQATA).

Presta el seu servei en la secció departamental de Producció Vegetal i col·labora amb el grup de Patologia Vegetal de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA). És membre de l’CIDSAV des dels seus orígens, sent la seva tasca el manteniment de les instal·lacions tècniques del grup (laboratoris, hivernacles, incubadores, fitotrones, cambres frigorífiques i altres equips).

S’encarrega de la gestió de l’estoc de plantes per als assajos en condicions d’ambient controlat i hivernacle, participa en l’execució dels assaigs de camp.

Col·labora en nombrosos projectes de recerca i tesis doctorals del grup de recerca relacionats amb la Patologia i Biotecnologia Vegetal.