Dr. Jesús Francés Ortega

Jesús Francés és Professor Agregat a l’àrea de Producció Vegetal del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona (UdG). La seva àrea d’investigació es circumscriu a la Patologia Vegetal, especialment en la minimització de l’ús de plaguicides i el maneig integrat de malalties fúngiques i bacterianes. Va defensar la tesi doctoral el 2000, i la seva formació d’Enginyer Agrònom a la Politècnica de Catalunya, es va complementar en diverses estades en centres d’investigació com CRIOF de la Universitat de Bologna, el Departament de Producció Vegetal de la Universitat Pública de Navarra (UPNA), la universitat de Lleida i la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). És investigador del grup de Patologia Vegetal de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària de la UdG, membre del grup de recerca consolidat (2017SGR00784) reconegut per la Generalitat de Catalunya. La seva investigació actual se centra en l’obtenció, caracterització i millora de microorganismes per a la seva utilització com bioplaguicides en el control de les malalties fúngiques i bacterianes de les plantes i en postcollita de fruita. Concretament, en l’obtenció de soques productores de pèptids bioactius. És coautor de diversos articles científics en revistes referides al SCI, així com de diversos articles de divulgació i capítols de llibres. Així mateix, és coinventor d’una patent en el camp de bioplaguicides microbians.