Dra. Esther Badosa Romaño

Esther Badosa treballa a l’Institut de Tecnologia agroalimentària (INTEA), de la Universitat de Girona (UdG) des del 1995. Actualment és gestora de projectes i investigadora al Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal (CIDSAV) al Parc científic i Tecnològic de la UdG.

Realitza la seva recerca en l’àmbit de la Patologia Vegetal, amb l’objectiu de minimitzar l’ús de pesticides químics i el desenvolupar estratègies  d’agricultura sostenible pel control de malalties d’arbres fruiters.  La seva experiència va començar amb la seva tesi doctoral i ha fet estades en altres centres de recerca.  Actualment està interessada en utilitzar productes alternatius pel control d’aquestes malalties que inclouen des de l’ús d’agents de control biològic a pèptids antimicrobians sintètics.

Té experiència en el desenvolupament d’eines moleculars per monitoritzar i quantificar cèl·lules viables de microorganismes i la realització d’estudis d’expressió gènica en plantes i bacteris sotmeses a tractaments o estressos biòtics o abiòtics. Participa en projectes de recerca competitius (tan a nivell Europeu, nacional com autonòmic) i ha assistit a més de 100 congressos científics, és coautora d ‘aproximadament 50 articles científics,  ha codirigit varies tesis doctorals i és coinventora de varies patents. També té experiència en l’organització de congressos nacionals i internacionals.