Héctor Naún Saravia

Sr. Héctor Naún Saravia Valle​

Héctor Naún Saravia és tècnic en gestió forestal i del medi natural. Treballa a l’Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) de la Universitat de Girona (UdG). Actualment és tècnic del Centre d’Innovació i Desenvolupament de Sanitat Vegetal (CIDSAV) al Parc Científic i tecnològic de la UdG.

El seu treball se centra en el manteniment de la infraestructura de l’hivernacle, el control de plagues i la gestió del material vegetal per als diferents projectes que es duen a terme al centre de recerca del CIDSAV. També s’encarrega del control de qualitat i la verificació dels diferents aparells del laboratori.