EL CIDSAV-UDG va participar en el webinar del projecte PALVIP (Protecció Alternativa de produccions vegetals Interregional Pirineus ) “NOUS PRODUCTES BIOLÒGICS PEL CONTROL DE MALALTIES DE LA VINYA”

El passat dimarts 4 de maig, a les 12 del migdia,  la UdG va participar en el webinar  per exposar  els avanços  del  projecte  PALVIP (Interreg POCTEFA 2014-2020), en el que participen França i  Espanya finançat al  65% per fons FEDER.  L’objectiu del projecte és trobar noves solucions de biocontrol per protegir els cultius més importants de l’àrea agrícola mediterrània  en  especial el cultiu de la vinya. El webinar va ser seguit per més d’un centenar de persones.

El projecte té com objectiu realitzar una aproximació global que inclogui el desenvolupament de noves formulacions de bioproductes,  l’anàlisi del seu mecanisme d’acció i la seva implicació en la resistència sistèmica induïda en la planta enfront malalties causades per fongs patògens, i l’efecte d’aquests productes en les característiques organolèptiques i l’impacte sanitari i ambiental.

PALPIV  vol afrontar els problemes que afecten actualment a la producció agrícola mitjançant la introducció de nous productes de biocontrol (bioplaguicides), adaptats als cultius mediterranis amb elevada eficàcia i econòmicament acceptable pels usuaris i que permeti també el desenvolupament d’empreses productores de bioplaguicides i les indústries locals relacionades amb la producció d’aquest tipus de productes. Més informació i la gravació del webinar a:  https://palvip.univ-perp.fr/ i https://epsapps.udg.edu/cidsav/palvip_cat/