Logo XF actors

La contenció activa de xylella Fastidiosa a través d’una estratègia d’investigació orientada a la multidisciplinarietat

XF-ACTORS és un projecte de recerca per millorar la prevenció, la detecció precoç i el control de Xylella fastidiosa mitjançant l’establiment d’un programa de recerca multidisciplinari. XF-ACTORS és un projecte de quatre anys, iniciat l’ 1 de novembre de 2016 i finançat per la Unió Europea dins del programa Horizon 2020 amb el número d’acord de subvenció 727987.

XF-ACTORS està compost per un gran Consorci, que involucra 29 socis i institucions de recerca, incloent 4 centres de recerca no europeus d’EUA, Brasil, Costa Rica i Taiwan.

Logo ILVO
Logo Scom
Logo UCR
bpi_logo
Logo IPB
Logo enbiotech
Logo Naktuinbouw
Logo_CSIC
Logo udg-in-kind
Logo CEH
logo ifapa CAPyDR
LOGO-AINIA
Logo CMCC
LOGO-CREA
JKI-Logo
logotype-INRA-RVB
Logo rusell ipm
Logo CNR_IPSP
Logo ifoam
Logo Salford
Logo udg
Logo IVIA
Logo civi
Logo overheid
Logo_centrocitricultura
Logo NTU
Logo uniba
Logo The_University_of_California
Logo ciheam
Logo OEPP

L’objectiu general del programa de recerca és desenvolupar coneixements científics sobre la patogenicitat, la transmissibilitat i la susceptibilitat dels hostes a les soques de XF recuperades en els brots de la UE, cap a la implementació d’eines per a l’avaluació del risc de plagues, per a la prevenció i reducció de l’impacte de les malalties induïdes per Xylella.

Els temes de recerca són:

  • Estudiar la biologia, la genètica i la patogenicitat de les soques de XF. La caracterització molecular dels genotips de Xf de la UE, juntament amb les proves biològiques en el rang d’hoste i l’anàlisi dels paràmetres ecològics serà essencial en el desenvolupament de les pràctiques de la quarantena, de la contenció i del control.
  • Ecologia i control dels vectors de XF. El projecte investigarà els processos biològics implicats en la vectorització d’insectes i l’ús d’enfocaments innovadors per produir informació massiva per al desenvolupament de noves eines de Bio-control.
  • Programes de vigilància: eines per a la detecció precoç i aproximacions de teledetecció. El desenvolupament de metodologies per a la detecció bacteriana ràpids i sensibles és una de les tasques principals del projecte.
  • Epidemiologia i avaluació de riscos de malalties XF. Aquest plantejament complementa el model de distribució d’espècies, incorporant la dinàmica de les malalties temporals i el fonament mecanicista.
  • Estratègies innovadores i sostenibles pel control de les malalties induïdes per Xylella. L’ambició general és desenvolupar la sostenibilitat a llarg termini dels sistemes de cultiu que protegeixen la biodiversitat natural i els entorns paisatgístics de tot el territori de la UE.
  • Gestió de la salut vegetal. Una ambició important del projecte és contribuir a la construcció de capacitats dels recursos humans implicats en l’àmbit internacional i nacional en el pla de bioseguretat.

XF-ACTORS és un projecte de quatre anys, iniciat l’ 1 de novembre de 2016 i finançat per la Unió Europea dins del programa Horizon 2020

Bandera unión europea
Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota la concessió d’acords No 727987