Logo pre-hlb

PREVENCIÓ DE L’EPIDEMIA DE HLB PER A GARANTIR EL CULTIU DE CÍTRICS A EUROPA 

La malaltia emergent anomenada Huanglongbing (HLB, també coneguda com a Greening) està causada pels bacteris fitopatògens de cuarentena Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), africanus (CLaf) y americanus ( CLam), que són bacteris limitats al floema de la planta i que es transmeten mitjançant insectes vectors.

HLB està considerada com una de les malalties que afecten als cítrics més destructives  degut a la seva fàcil dispersió, severitat y la ràpida progressió dels símptomes, les enormes pèrdues en producció i qualitat dels fruits, el cost i la dificultat de prevenir noves infeccions, la manca de varietats de cítrics comercials resistents a la malaltia, i també a l’absència de tractaments efectius pels arbres infectats y al no disposar de mecanismes de control que siguin perdurables.

La conca de cultiu de cítrics a la Unió europea és una de les àrees més importants de producció a nivell mundial i ara està en perill per l’amenaça que representa la malaltia HLB  degut a s’ha detectat i s’ha vist la dispersió del vector T. erytrea a España i Portugal.

El projecte PRE-HLB té com a objectiu el desenvolupament i implementació de un pla de contingència holístic per protegir el sector dels cítrics a nivell Europeu de la malaltia HLB i poder oferir noves solucions pel maneig de la malaltia mitjançant una aproximació multidisciplinari i amb col·laboració amb socis amb experiència d’Àsia i Amèrica.

El projecte té una durada de 4 any, es va iniciar el juny de 2019 i finalitzarà el maig de 2023 que està finançat per el programa Horizon 2020. El projecte agrupa 24 socis de 9 països diferents: Espanya (10), Portugal (3), Itàlia (3), Brasil (2), UK (2), França (1), Israel (1), Xina (1) i Holanda (1).

Per més informació, es pot consultar la pàgina del projecte: https://www.prehlb.eu/about/

Logo ZABALA
Logo CSIC
Logo IVIA
Logo AVA-ASAJA
Logo koppert
Logo UPV
Logo MARTINAVARRO
Logo udg
Logo ValGenetics
Logo gv_conselleria_agricultura
Logo Cirad
Logo CREA
Logo UNICT
Logo National Research Council
Logo Frusoal
Logo ALG
Logo IPB
Logo University of Ambridge
Logo DUR
Logo Universiteit-Van-Amsterdam
Logo Embrapa
Logo fundecitrus
Logo ARO
Logo HUNAN

Els objectius del projecte són:

  • L’establiment a curt termini d’accions que permetin monitoritzar la dispersió del vector i avaluar el risc d’introducció de l’HLB a la UE, l’establiment de mesures de control eficients, elaborar informació sobre HLB i crear una xarxa de comunicació per discutir els resultats del projecte amb les autoritats amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament i implementació de noves polítiques a la Unió Europea respecte l’HLB.
  • Establir a mig termini accions que permetin reduir la dispersió dels insectes vectors i de la malaltia mitjançant intervencions ràpides sorgides de l’anàlisi de la comprensió de la biologia de les interaccions que tenen lloc entre el vector i la malaltia. Desenvolupament de mètodes de detecció del vector/bacteri i desenvolupament d’estratègies de control integrat de la malaltia. Ajustar els models de predicció del risc de la malaltia a les condicions de la UE.
  • Implementar a llarg termini accions per evitar la presència de la malaltia utilitzant aproximacions biotecnològiques que inclouen explotar la resistència genètica generada en les plantes enfront els bacteris / insectes vectors i desenvolupament de nous agents de control biològic.
Bandera unión europea
Aquest projecte està finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en el marc del conveni de colaboració nº 801234