PEPXYL

Pèptids dirigits cap a dianes i processos clau per al control de Xylella fastidiosa

S’està posant una gran quantitat d’esforç científic en pèptids com a nous plaguicides, ja que molts d’ells compleixen amb els requisits normatius per als productes de protecció de plantes de baix risc. Un nou enfocament per al control XF implicaria l’ús de pèptids lítics de membrana, de pèptids elicitors de defenses de la planta i de pèptids que apuntin específicament als factors de patogenicitat del patogen.

Aquest projecte es duu a terme en col·laboració dins la UdG amb el Laboratori d’innovació en processos i productes de síntesi orgànica (LIPPSO), que ha participat en anteriors projectes coordinats en els últims anys.

logo Cidsav-en
Logo Intea
Logo Lippso
logo UDG

L’objectiu principal del projecte és OBTENIR PÈPTIDS DIRIGITS CAP A DIANES I PROCESSOS CLAU PER AL CONTROL DE XF.

Per assolir aquesta finalitat, en una primera fase del projecte s’avaluaran les dianes i processos clau per seleccionar o dissenyar pèptids que interfereixin en la malaltia causada per XF. Després, en una segona etapa, els pèptids seran preparats i testats per a la seva activitat i, posteriorment, els candidats de principals seran avaluats en una prova de concepte d’assaig d’eficàcia en plantes. Finalment, s’estudiarà el mecanisme d’acció dels pèptids líders seleccionats.

Els objectius específics són:

Seleccionar processos de patogenicitat/virulència claus de Xylella fastidiosa per al disseny de pèptids a mida. Els objectius claus de la patogenicitat de XF seran avaluats per tal de seleccionar el més adequats per al desenvolupament de teràpies basades en pèptids per interrompre la patogenicitat de XF.

Per obtenir pèptids candidats d’origen bacterià, l’estudi es centrarà en soques seleccionades que produeixen bacteriocines i lipopèptids cíclics, com ara Bacillus amyloliqufaciens, Bacillus subtillis, Lactobacillus Plantarum, Leuconostoc mesenteroides, Lactococcus lactis i Pantoea agglomerans.

Seleccionar els millors pèptids de les biblioteques dissenyades pel LIPPSO basant-se en les següents activitats biològiques: antibacterians/bactericides, inducció de defenses, la formació de Motilitat-unió i biofilm i interacció péptid-objectiu

Avaluar l’eficàcia dels pèptids seleccionats per controlar XF en els models de plantes hoste. Els pèptids obtinguts en les fases prèvies del projecte seleccionats per tenir activitat cap a dianes i processos claus en la malaltia causada per  XF seran avaluats a planta en una prova de concepte.

Estudiar la interacció pèptid-Diana a nivell transcriptòmic. Perfils transcripcionals de resposta vegetal al tractament peptídic i la resposta XF al tractament del pèptid, i el perfil transcripcional de la planta tractada anterior a la infecció per XF es realitzarà utilitzant la seqüenciació massiva del transcriptoma (RNAseq).

Logo gobierno de España
Unió Europea

Ajuts a Projectes de I+D+i Retos Investigación (RTI) corresponents al Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020 (conv. 2018)