PepSysFRUIT

Pèptids bioactius i sistemes de predicció per a la gestió sostenible de malalties bacterianes de fruites de pinyol

La producció de fruita de pinyol i ametlla és de gran importància a nivell espanyol, europeu i global. Actualment està limitada per les malalties bacterianes i, especialment les causades per patògens de quarantena que s’estenen des de zones localitzades i restringides cap a noves regions i cultius. La prevenció i la gestió d’aquestes malalties és un repte per a la producció sostenible de cultius i la seguretat alimentària. A més, la restricció d’ingredients actius per a la protecció dels cultius i la necessitat de disminuir les aportacions de plaguicides a l’agroecosistema (Dir. 2009/128 de la UE) han portat a la necessitat de desenvolupar nous productes i estratègies sostenibles i eficaces que tinguin un impacte mínim en la planta hoste i en l’ecosistema.

Aquesta proposta pretén posar en marxa la base científica i tecnològica per a la implementació d’una estratègia de gestió de la malaltia de fruita de pinyol basada en la combinació de pèptids bioactius (antimicrobians i de defensa vegetal) i sistemes de predicció de malalties ( les previsions climàtiques i les simulacions de canvi climàtic). La proposta se centra en un model de patosistema: Xanthomonas arboricola PV pruni-Prunus persica (patogen de quarantena UE, agent causal de la taca bacteriana de la fruita de pinyol)

Els objectius específics són:

Proporcionar un avanç qualitatiu en la implementació d’estratègies innovadores de prevenció i gestió de la malaltia de la taca bacteriana de la fruita de pinyol, que siguin efectives i tinguin una mínima petjada ecològica, augmentant així la qualitat i la seguretat alimentària.

Obtenir nous compostos biotecnològics (pèptids bioactius) que seran avaluats sota condicions d’hivernacle i de camp,

Desenvolupar un sistema de predicció de risc de la malaltia que es validarà com a eina de suport a la decisió. Es proposará un enfocament nou en la predicció de la malaltia a partir de la introducció de les prediccions climàtiques per a l’estimació de la humitat, permetent així la predicció de la malaltia per predir el risc d’infecció amb una antel·lació de 24-48 h.

El pronòstic serà una eina útil per:

    • Inspecció sanitària, avaluació de nous brots de la malaltia i identificació de noves àrees de risc de la malaltia.
    • La simulació dels efectes del canvi climàtic contribuirà a estimar la futura distribució geogràfica d’aquesta malaltia a Europa i a Espanya, i a perfeccionar les estratègies de gestió de la malaltia.
Logo gobierno de España
Unió Europea

Ajuts del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, Modalitat 1:Reptes Investigació, Projectes d’I+D+I, conv 2017