Notícies Pre-hlb
La UdG participa en un nou projecte europeo del programa Horitzo 2020 per a prevenir la introducció del Huanglongbing  (HLB) a Europa

El projecte PRE-HLB, té com a objectiu implementar accions preventives per a limitar la introducció potencial del HLB i reduir el seu impacte econòmic a la UE. La malaltia es transmet pel dípter Trioza erytreae, que ja ha estat detectat a Galícia i Portugal.

Actualment, l’HLB (o  Greening ) és considerada, la patologia més devastadora dels cítrics. La fàcil dispersió, la rapidesa en la progressió dels  símptomes, la manca de tractaments eficaços i l’absència de varietats resistents, provoca en els llocs on s’introdueix enormes pèrdues en producció i un elevat deteriorament en la qualitat dels fruits.

PRE-HLB és un projecte finançat pel programa d’Investigació i Innovació de la Unió Europea HORITZÓ 2020, en virtut de l’acord de subvenció 817526 per al període 2019-2023. El consorci està format per 24 socis, entre els quals es compten institucions públiques, com la UdG que hi participa a través dels grups CIDSAV i LIPPS,  empreses privades de 6 països europeus i 3 països no europeus.

Podeu trobar més informació clicant aquí