Sra. Beatriz Gascón Sangüesa

Beatriz Gascón Sangüesa, actualment és investigadora al CIDSAV, és llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona (2013) i especialitzada en biotecnologia alimentària per la Universitat de Girona (2014). Ha participat en diversos projectes del grup de Patologia Vegetal de la Universitat de Girona, majoritàriament dins l’àmbit del control biològic de malalties de les plantes mitjançant bacteris i fongs beneficiosos. També ha participat en el desenvolupament d’una plataforma d’anàlisi d’expressió gènica en plantes de tomàquet tant de pèptids antimicrobians, com de productes o soques d’interès.

Ha treballat en l’àmbit de l’empresa privada, participant en projectes CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), pel desenvolupament de nous bioplaguicides i biofertilitzants en base a fongs rizosfèrics.

Actualment, treballa en el CIDSAV en projectes relacionats amb patògens de quarantena emergents com Xylella fastidiosa o Candidatus Liberibacter, tant en projectes públics, a nivell europeu com nacionals, i en la transferència a empreses mitjançant col·laboracions i convenis.