El CIDSAV ha renovat la seva acreditació com a grup TECNIO fins l’any 2023. El CIDSAV forma part d’aquesta xarxa de proveïdors de tecnologia des de l’any 2001. 

El segell TECNIO,  impulsat per  l’agència per la competitivitat de l’empresa la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ),   identifica i dona visibilitat als centres amb elevades capacitats científiques i tècniques, que són líders en transferència de tecnologia cap a les indústries. Els requisits que es necessiten per obtenir el segell tenen en compte l’excel·lència en investigació i tecnologia, aspectes empresarials i de gestió i elements comercials.  Per més informació podeu consultar el web https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/tecnologia-per-a-lempresa/tecnio/