Projekt Mind Safety – Safety Matters (MS-SM) si klade za cíl vytvořit vzdělávací materiály pro učitele i studenty zaměřené na odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Záměrem projektu je zároveň zlepšit kvalitu výuky a procesu učení a potenciálně zvýšit znalosti mladých lidí za účelem ochrany jejich zdraví a kvality života.

Záměrem projektu je dále vytvořit znalostní základnu, která umožní výměnu znalostí a zkušeností se zaměřením na vývoj hlavních směrů v oblasti vzdělávání učitelů v rámci BOZP.

Projekt MS-SM bude podporovat neformální přístupy a zdroje výuky „BOZP“ předmětů. Tyto činnosti budou prováděny pomocí webové platformy, která bude podporovat přenos výstupů projektu a jejich implementaci. Integrované postupy a strategie z různých zemí a regionů, praktické analýzy existujících materiálů a interaktivní semináře i elektronické nástroje pomohou vytvořit synergii pro zavádění BOZP do vzdělávání učitelů i studentů.

Jedná se o integrovaný projekt založený na produkci znalostí a možnosti přenosu ze škol do pracovního prostředí tak, že učitelé a školitelé se stávají vzory z hlediska znalostí i modelů bezpečného chování mladých lidí / budoucích pracovníků před jejich vstupem na trh práce.

Jedním z nejinovativnějších aspektů projektu je usnadnit volný přístup ke kontextu vzdělávání a odborné přípravy a k výukovým nástrojům ve všech zemích partnerství, podporovat neformální vzdělávání a odbornou přípravu s využitím nového přístupu, kterým je propojení učitelů a jejich motivování k výměně znalostí a postupů v nadnárodním měřítku.

logosbeneficaireserasmusrightfunded