En aquesta secció poden consultar-se recursos educatius per a la integració curricular de la seguretat i salut laboral.

Si esteu interessats en incloure els vostres recursos podeu enviar un correu electrònic mindsafety@udg.edu i us indicarem com es pot realirzar la càrrega.