El projecte Mind Safety – Safety Matters (MS-SM)  pretén millorar i innovar els mètodes d’ensenyament sobre seguretat i salut a l’aula, motivar i preparar joves per treballar en condicions segures, viure i aprendre a ser ciutadans responsables després de sortir de l’escola.

Les activitats del projecte impliquen a socis amb un objectiu comú: desenvolupar i implementar pràctiques innovadores per millorar les competències i habilitats  dels docents en seguretat i salut, mitjançant enfocaments pedagògics interdisciplinaris.

 

El projecte també promou la participació activa dels professors en el projecte i en la seva pròpia formació, provar, experimentar, desenvolupar i implantar metodologies i eines a les escoles, que milloren la qualitat i la rellevància del procés d’aprenentatge.

Finalment MS – SM també pretén crear un espai compartit per a professionals i educadors de diversos països, que treballen en accions de formació, debat, intercanvi de pràctiques innovadores i lliure accés als materials d’ensenyament/aprenentatge per la seguretat i salut en el treball, centrades en plantejaments inclusius i recursos digitals.

 

És un projecte integrat basat en la producció de coneixement i la possibilitat de transferir-lo de l’escola all centre de treball, donant mestres i formadors professionals un paper important com a transmissors d’aquest coneixement i com modeladors de comportaments de seguretat per futurs treballadors, especialment joves abans que entri en el mercat laboral.

Un dels aspectes més innovadors del projecte és facilitar el lliure accés als contexts educatius i eines de docència, fomentant l’educació no formal i formal, en un nou enfocament que connecta els professors i els motiva a intercanviar coneixements i pràctiques en una experiència transnacional.

logosbeneficaireserasmusrightfunded