PROFESSORADO


Los / las profesores / as son uno de los elementos encargados de despertar las vocaciones en sus estudiantes. Desde FEMenGIN podemos daros apoyo tanto en cursos de formación como talleres. Asimismo, hacerle llegar información sobre asociaciones que puedan daros apoyo adicional en el desarrollo de sus actividades.

PROGRAMAS Y CURSOS:


Desde diferentes entidades se ponen a disposición diferentes programas y cursos para dar a conocer nuevos soportes de educación relacionados con la STEM.

mSchools

mSchools és un programa de mEducació amb múltiples facetes, impulsat per Mobile World Capital Barcelona i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA. Els objectius dels programa són: fomentar l’aprenentatge amb la tecnologia mòbil, millorar les competències digitals i l’esperit emprenedor i construir un entorn obert per a la mEducació.

Tecnologies 3d

Un projecte que vol impulsar l’ús de les tecnologies 3D a l’aula amb el disseny i impressió 3D, la realitat virtual i la realitat augmentada, per tal de potenciar el treball creatiu, les competències bàsiques en l’àmbit digital i l’aprenentatge significatiu.

SUMMER TEACHER WORKSHOP

L’ESA organitza el seu 9è Taller de Professors d’Estiu del 10 al 13 de juliol de 2018 i el seu 4t Taller de Professors de Tardor del 4 al 7 d’octubre de 2018. Tots dos tallers tindran lloc als Països Baixos i es dediquen als professors europeus de primària i secundària. Inspirant-se en missions i programes espacials reals i reals de l’ESA, els participants rebran xerrades estimulants i entrenament sobre com incloure l’espai en les seves lliçons per fer que la ciència i la tecnologia siguin apassionants per als seus estudiants. Organitzat al voltant de tres temes espacials principals, Exploració espacial, Observació de la Terra i Tecnologia, el taller, idèntic en ambdues edicions, proporcionarà als professors una oportunitat única de desenvolupament professional i, a través de sessions de formació, demostrarà com es pot utilitzar l’espai per ensenyar Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) assignatures curriculars a l’escola. Els tallers comptaran amb conferències magistrals d’experts espacials d’alt nivell i visites a les instal·lacions de l’ESTEC. Durant les sessions pràctiques, els participants exploraran i debatran experiments i demostracions a l’aula. Aquesta és una oportunitat única per als professors de connectar-se amb companys d’educació i experts en espacial de tota Europa.

Curs de Scratch

L’objectiu és proporcionar al professorat els materials i els recursos necessaris per implementar a l’aula aquest entorn de programació seguir els mòduls desenvolupats.

ESA EDUCATION

ESA Education desenvolupa diverses activitats diferents per donar suport a la integració del tema espacial a l’aula, en els nivells primari i secundari. Per a professors, l’ESA ofereix tallers regulars de formació de professors a les seves instal·lacions a ESTEC, als Països Baixos, i al Laboratori d’e-Robòtica de l’ESA, a Bèlgica. Els tallers estan obertes als professors de tots els Estats Membres i Associats de l’ESA.

STEM per a Mestres d’educació primaria

L’àmbit CTEM o STEM per les seves sigles en anglès engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecnologia, la Enginyeria i la Matemàtica. Essent cada vegada més present en els currículums internacionals (p. ex els NGSS dels EEUU) i en les polítiques del país (Pla STEMCat), la perspectiva d’integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial per dos motius. D’una banda, enriquir la cultura científic-tecnològica i dotar de pensament crític als nostres estudiants, ciutadans presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn. En segon lloc, possibilitar la formació de professionals d’aquest àmbit més diversos (equitat), de més qualitat (competència), amb més valors (ètica) i en més quantitat (interès i vocacions), per aconseguir els reptes que com a societat afrontem.

ASOCIACIONES Y ENTIDADES:

Hay diferentes colectivos de personas que, al igual que FEMenGIN, tienen el objetivo de poner a disposición de profesores material, conferencias y talleres para potenciar la educación en el sector de las STEM.

Associació ESPIRAL

Espiral és un col·lectiu de persones que viuen i senten l’educació, col·laborant en projectes d’innovació per tal d’adequar a les necessitats de la societat actual.

Societat Catalana de Tecnologia

La Societat considera la tecnologia com a factor de cultura i per això la conrea en els seus diversos vessants. Promou la recerca i la divulgació dels avenços tecnològics en general i, en especial, dels que afecten l’àmbit de la societat catalana.

Equip ICE tecnología

L’equip ICE de Tecnologia és un grup que està format per professorat de tecnologia de secundària i professorat de l´Escola Politècnica Superior de la UdG.  

Associació Tramuntec

La Societat considera la tecnologia com a factor de cultura i per això la conrea en els seus diversos vessants. Promou la recerca i la divulgació dels avenços tecnològics en general i, en especial, dels que afecten l’àmbit de la societat catalana.