Sr. Luis Alejandro Moll Dos Santos

Luis Alejandro Moll Dos Santos es va graduar en Biotecnologia l’any 2018 a la Universitat de Girona (UdG) i va cursar el màster en Biotecnologia Alimentària durant el curs 2018-2019 a la UdG. Actualment és investigador predoctoral del grup de Patologia Vegetal-CIDSAV i està realitzant la tesi doctoral associada al projecte coordinat entre el CIDSAV i el Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO) titulat “Péptidos dirigidos a dianas y procesos clave para el control de Xylella fastidiosa. Mecanismos de acción y pruebas de concepto.” (PEPXYL; RTI2018-099410-B-C21) finançat per la “Agencia Estatal de Investigación”. Té experiència en la síntesi de pèptids en fase sòlida i en manipulació de fitopatògens de quarantena.