Cooperation project with ADRINOC_LEADER GROUP

 

Title “Identificar els productors del territori i facilitar la promoció i venda dels seus productes a través de mercats municipals. (033/17 15/06/2017)

Partner: Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC). LEADER Group, Spain

 

More information