Archidocument

Llavors jo puc veure un objecte, ja que els objectes formen un sistema o un món, i cadascun té els altres al seu voltant, com espectadors dels seus aspectes ocults i com a garantia de llur permanència.
Merleau-Ponty Phénoménologie de la perception, 1945, pp.114-115

El projecte Arquidocument, del grup de recerca Arquitectura i Territori de la Universitat de Girona, neix de la presa de consciència que el desenvolupament del saber sempre més estarà estretament relacionat amb la possibilitat de ser manejat i discutit pels usuaris de la xarxa. Per aquesta raó, el que es proposa és facilitar una eina útil per a la recerca sobre arquitectura i urbanisme, que se centra en dos objectius principals: construir un catàleg de projectes urbans i arquitectònics internacionals, i construir, mitjançant uns referents creuats amb altres pàgines web, una xarxa extensa i amb finalitat acadèmica sobre arquitectura i urbanisme, que permeti un àmplia gamma de connexions.

La web mateixa permet una cerca simple o creuada per autor, per any de construcció, per nom del projecte, per localització, per tipologia, per densitat i pels criteris de sostenibilitat del projecte, amb la finalitat que la mateixa pàgina permeti construir relacions.

http://archidocument.udg.edu/